Evangelisatie

De evangelisatieactiviteiten worden binnen de hervormde gemeente van Ridderkerk centraal gecoördineerd en gefinancierd door de Centrale Evangelisatie Commissie. Deze commissie staat onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle wijkgemeenten, waaronder de evangelisatieouderling van elke wijk. De evangelisatieouderling heeft tevens de taak om leiding te geven aan het evangelisatiewerk van de wijkgemeente.

Tot de activiteiten van de evangelisatiecommissie behoort het volgende:

Uitgaande beweging
Dit betreft het bezoekwerk door gemeenteleden aan personen die niet (meer) kerkelijk meelevend zijn.

Paasactie
Dit is een centrale evangelisatieactie in het centrum van Ridderkerk, waaraan wordt meegedaan door alle wijken.

Kinder- en jongerenevangelisatie
In de laatste week van de zomervakantie wordt de zogenaamde tentweek georganiseerd. Deze tentweek is als evangelisatiewerk bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar uit Ridderkerk. Deze week wordt afgesloten in de zondagse kerkdienst volgend op de tentweek.

Kinderbijbelklub
De Kinder Bijbel Klub (KBK) is ontstaan als nazorg van de hierboven genoemde tentweek en wordt een aantal keren per jaar op zaterdag gehouden. De club is bedoeld voor rand- en buitenkerkelijken. De contactpersonen zijn vermeld in de adressenlijst.

Bezorging blad Echo en Lichtspoor
Dit blad wordt periodiek bezorgd bij de zogenaamde evangelisatieadressen.

Stichting Lokale Omroep Ridderkerk
Bij toerbeurt worden de kerkdiensten van veel Ridderkerkse kerken uitgezonden via de lokale omroep Radio Ridderkerk.

Indien niet anders vermeld, is voor alle activiteiten de evangelisatieouderling, Lennart Visser, de contactpersoon.