Belijdeniscatechisatie

Elk jaar op Palmzondag is er gelegenheid om belijdenis te doen van het geloof. Daarbij gaat het om het persoonlijk instemmen met het geloof van de kerk van Jezus Christus. We gaan ons daar rond eind september weer op voorbereiden door een wekelijkse catechisatie, de belijdeniscatechisatie. Als je belijdeniscatechisatie volgt, verplicht je je niet om aan het eind van het seizoen geloofsbelijdenis te doen. Daarover zijn we gaandeweg het jaar in gesprek.

Je bent van harte welkom als je:
– van huis uit of bijvoorbeeld via de tentweek, een cursus, vrienden of familie in aanraking bent gekomen met het christelijk geloof en zou willen uitspreken dat je Jezus wilt volgen;
– nog op zoek bent naar zekerheid over je geloof, je leven met God, als je er gewoon niet uit bent en vol onzekerheden zit;
– nog niet gedoopt bent en dat wel heel graag zou willen en je je daarop zou willen voorbereiden.

Neem contact op met de predikant, als je de belijdeniscatechisatie wilt volgen, maar ook als je twijfelt! Uiteraard kun je ook bij de wijkouderling terecht.

Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.
Mattheüs 10:32 en 33