De klok

In de oorlog werd de luidklok van de kerk door de Duitsers gevorderd. Jarenlang deed daarna een metalen staaf dienst als vervanger. In de gang van de kerk is deze nog te zien. En het moet gezegd worden: dat was geen slecht surrogaat. Toch werd blij gereageerd met de gloednieuwe luidklok die door de aannemersfamilie Schutte werd geschonken als blijk van dankbaarheid na het afleggen van openbare belijdenis van het geloof op Palmzondag in 1965. Op de klok staan twee Bijbelteksten vermeld. Het zijn de Schriftwoorden die na het ja-woord hadden geklonken.

Romeinen 10: 11 en 13

11. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

13. Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.

Johannes 6: 12

12. En toen zij verzadigd waren, zei Hij tegen Zijn discipelen: Verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat.

Deze oude spoorweg-wagenas heeft in de wereldoorlog van 1940-1945 dienst gedaan als tijd- en luidklok nadat de bronzen luidklok door de Duitse bezetter was gevorderd. Ze werd geplaatst in 1943 door Elektro Smit en heeft dienst gedaan tot juni 1965 toen ze vervangen werd door een gegoten bronzen klok.