Opstap

Vanaf mei 2017 werken we met de methode Opstap van de HGJB. Dit betekent dat de kinderen van 3-6 jaar op hun niveau toegerust worden m.b.v. deze methode. Aan de hand van een Bijbelverhaal, uitleg, vragen, en het aanleren van lied en een knutselwerkje willen we de kinderen ook op deze jonge leeftijd bij de bijbel betrekken en hen meer bagage meegeven als het gaat over kerk(dienst) en het geloof. In de regel begint deze groep rond het tijdstip dat er in de dienst gecollecteerd wordt. Kinderen kunnen dus vanaf 3 jaar nu ook aansluiten bij deze groep. Opstap zal alleen tijdens de morgendienst zijn.