Actiemarkt

Vanaf juni 2006 wordt er een keer per jaar in en om de kerk de ‘boeken- en rommelmarkt’ gehouden. De markt verstevigt de band binnen de gemeente. Zo’n 70 vrijwilligers, jong en oud, zijn met elkaar in de weer om deze dag tot een succes te maken. De opbrengst van de dag is bestemd om de predikantsplaats in stand te kunnen houden en/of het kerkgebouw te onderhouden.

Alle gemeenteleden, zowel jong als oud, zijn van harte uitgenodigd als vrijwilliger zijn of haar steentje bij te dragen aan het slagen van deze dag. U kunt zich aanmelden bij een van de ouderlingen-kerkrentmeester.