De Kinder Bijbel Klub (KBK) is bedoeld als nazorg op de tentweek. Voor alle kinderen die in de tent geweest zijn en geen club van een kerk bezoeken. Kinderen van 4 tot en met 13 jaar worden een keer per maand op zaterdag met open armen ontvangen.
De KBK is op zaterdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur op de jeugdzolder van de Wilhelminakerk. Voor dit seizoen is dat op: 3 november, 1 december, 22 december (Kerstontbijt), 16 februari, 30 maart en 20 april (Paasontbijt).