Bijbelkring

Tijdens het winterseizoen wordt een keer per maand een bijbelkring gehouden, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Alle gemeenteleden zijn op deze avonden hartelijk welkom. Het belangrijkste doel is met elkaar de Bijbel te onderzoeken en zodoende kennis te vermeerderen tot opbouw van het geloof. In het begin van het seizoen wordt in overleg met de predikant een bijbelgedeelte gekozen dat in het komende seizoen zal worden behandeld. Dit bijbelgedeelte wordt ook behandeld bij de huisbijbelkringen.

Meestal is er bijbelkring op donderdagavond. Deze avonden beginnen om  20.00 uur en worden gehouden in de grote zaal van de kerk en zijn te beluisteren via kerkdienst gemist.