Vrouwenkring ‘Bij de Bron’

Jong en oud ontmoet elkaar een keer per 14 dagen bij de geopende Bijbel.

We behandelen een bijbelgedeelte naar aanleiding van een bijbelstudie uit de Hervormde Vrouw, waarbij onder andere aan de orde komt hoe we als christenvrouw moeten leven in deze tijd, in gezin en maatschappij.De ochtenden bezoeken betekent tijd vrij maken voor bezinning, elkaar ontmoeten en meeleven in blijde en moeilijke periodes. Een keer per seizoen is er een creatieve avond en we sluiten af met een gezellige avond.

Je bent welkom vanaf 9 uur. De koffie/thee staat dan klaar. We starten om half tien en rond 11 uur sluiten we af. Voor de kleintjes is er oppas.

Contactpersoon is Ilse Peekstok, zij is bereikbaar via het nummer 06-15965005.