Zendingscommissie

Onze gemeente steunt het zendingswerk via de GZB (Gereformeerde ZendingsBond) te Driebergen. De zendingscommissie staat de kerkenraad bij in het werk voor de zending. Hierbij kiest de zendingscommissie de projecten waaraan de inkomsten voor de zending worden besteed.

De inkomsten voor de zending komen uit:
• opbrengst jaarlijkse gemeente-activiteit in februari/maart
• voorjaarszendingscollecte
• pinksterzendingscollecte (eerste Pinksterdag)
• najaarszendingscollecte
• elke eerste zondag van de oneven maand de offerblokken bij de uitgang
• deel van de verkoop van boekjes ‘Een handvol koren’
• vrije giften.

GZB en Deelgenoten
Via het GZB-programma ‘Deelgenoten’ wordt met ingang van 2016 het werk van Mark en Corine Godeschalk in Rwanda ondersteund. Sinds mei 2018 zijn Mark en Corine werkzaam in Congo.
Zij zijn uitgezonden vanuit de Pelgrimvaderskerk Rotterdam, in samenwerking met de GZB. Mark is tropenarts en Corine is biomedisch ingenieur. Zij willen Gods liefde laten zien door samen met de kerk in Congo te investeren in de lokale gezondheidszorg.
Zij hebben 3 kinderen: 2 zoontjes, Thijmen en Aron en 1 dochtertje Aimée.
Meer informatie over de familie Godeschalk.

Giften
U kunt uw gift ten behoeve van het werk van de zendingscommissie overmaken naar: NL40 RABO 0355 4927 92 ten name van wijkgemeente Wilhelminakerk inzake zendingscommissie.