Oriëntatiecursus Christelijk Geloof

Tijdens de Oriëntatiecursus Christelijk Geloof wordt besproken wat christenen geloven, wat er in de Bijbel staat en wat het betekent om als christen te leven.

Wij zijn voor het slagen van de cursus – naast de hulp van God – afhankelijk van gemeenteleden die familieleden, buren, collega’s of kennissen mee willen nemen naar deze cursus. Daarom willen we deze cursus onder uw aandacht brengen. Concreet hebben wij de volgende verzoeken aan u. Wij vragen u in de eerste plaats om voor de cursus te bidden. Vervolgens vragen wij u ook om zo veel mogelijk mensen die in aanmerking komen voor deze cursus, uit te nodigen. Het mooiste is, als u zelf ook meekomt! We hebben gemerkt dat dat de drempel voor veel cursisten verlaagt. Bovendien zult u merken dat u er zelf ook veel van kunt leren. Wij rekenen op uw medewerking!

In de lectuurbakken bij de uitgang van de kerk liggen kaartjes (uitnodigingen) die u mee kunt nemen om uit te delen.