Liturgie diensten zondag 19 maart

Aan het beschikbaar stellen van online diensten zijn kosten verbonden. Wij waarderen het zeer als u ons hierin wilt ondersteunen.
U kunt uw gift overmaken op rekening NL17 RABO 0385 447000 t.n.v. Kerkrentmeesters Wilhelminakerk.

Alvast hartelijk dank en gezegende diensten gewenst!

MORGENDIENST

Voorganger: Ds. J.A.A. Geerts
Organist: Patrick van der Linden

Ps. 120 : 1 en 2 (voorzang)
Ps. 92 : 1 en 8
Ps. 1 : 1 en 2
Pw. 65 : 3 en 5
Wk. 158
Ps. 89 : 7 en 8

Schriftlezing: Johannes 12 : 20-36
Tekst: Johannes 12 : 24

MIDDAGDIENST

Voorganger: Ds. G. van Wijk, Hedel
Organist: Patrick van der Linden

Pw. 121 : 2 en 3 (voorzang)
Ps. 17 : 3 en 4
Ps. 30 : 5
Ps. 140 : 1 en 4
Ps. 73 : 1
Gz. 5 : 7 en 9

Schriftlezing: Johannes 18 : 12-27
Tekst: Johannes 18 : 25-27