Liturgie zondag 4 december

Aan het beschikbaar stellen van online diensten zijn kosten verbonden. Wij waarderen het zeer als u ons hierin wilt ondersteunen.

U kunt uw gift overmaken op rekening NL17 RABO 0385 447000 t.n.v. Kerkrentmeesters Wilhelminakerk.

Alvast hartelijk dank en een gezegende dienst gewenst!

MORGENDIENST

Voorganger: Ds. M. Messemaker, Cillaarshoek
Organist: Jan Peter Teeuw

Ps. 67 : 3 (voorzang)
Ps. 80 : 1 en 11
Ps. 119 : 88
Ps. 23 : 1 en 2
Wk. 109 : 4, 5 en 6
Ps. 32 : 4

Schriftlezing: Ezechiël 34 : 1-16
Tekst: Ezechiël 34 : 11

MIDDAGDIENST

Voorganger: Ds. M. van Heijningen, Alblasserdam
Organist: Patrick van der Linden

Wk. 106 : 1 en 2
Ps. 72 : 2 en 4
Ps. 29 : 6
Gz. 3 : 1, 2 en 3
Gz. 3 : 4 en 5
Gz. 4 : 1

Schriftlezing: Richteren 3 : 7-11; Richteren 16 : 22-31 en Lukas 1 : 67-74
Tekst: Richteren 16 : 30b
Thema: van de wrede vorst naar de Vredevorst
1) verrassend vervolg
2) verzonden verzoek
3) verslagen vijand