Liturgie diensten zondag 24 september

Aan het beschikbaar stellen van online diensten zijn kosten verbonden. Wij waarderen het zeer als u ons hierin wilt ondersteunen.
U kunt uw gift overmaken op rekening NL17 RABO 0385 447000 t.n.v. Kerkrentmeesters Wilhelminakerk.

Alvast hartelijk dank en gezegende diensten gewenst!

MORGENDIENST

Voorganger: Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
Organist: Jan Peter Teeuw

Ps. 99 : 1 en 8 (voorzang)
Ps. 87 : 1, 4 en 5
Ps. 119 : 10
Ps. 73 : 1, 12 en 13
Wk. 364
Pw. 138 : 4

Schriftlezing: Psalm 98 ; Lukas 21: 5-13, 25-33 ; 1 Johannes 2: 28 t/m 3: 3
Tekst: 1 Johannes 3 : 1-3

MIDDAGDIENST

Voorganger: Ds. J van Vliet, Bleiswijk
Organist: Martin Butter

Ps. 4 : 4 (voorzang)
Ps. 2 : 1 en 7
Wk. 485 : 1; 3 en 4
Ps. 57 : 2 en 5
Ps. 25 : 2 en 7
Ps. 108 : 1

Schriftlezing: 1 Samuël 24