Liturgie diensten zondag 21 april

Aan het beschikbaar stellen van online diensten zijn kosten verbonden. Wij waarderen het zeer als u ons hierin wilt ondersteunen.
U kunt uw gift overmaken op rekening NL17 RABO 0385 447000 t.n.v. Kerkrentmeesters Wilhelminakerk.

Alvast hartelijk dank en gezegende diensten gewenst!

Morgendienst

Voorganger: Ds. K.M. Teeuw, Ridderkerk
Organist: Patrick van der Linden

Ps. 133 : 3 (voorzang)
Ps. 100 : 1, 2, 3 en 4
Wk. 419 : 1 en 2
Ps. 51 : 8; 9 en 10
Ps. 108 : 1
Ps. 108 : 2

Schriftlezing en tekst: Romeinen 12 : 1-8
Thema: De liturgie van het alledaagse
Middagdienst

Voorganger: Ds. J.A.A. Geerts
Organist: Martin Butter

Ps. 23 : 2 (voorzang)
Pw. 104 : 8 en 10
Ps. 45 : 1
Ps. 119 : 3 en 86
Wk. 385
Gz. 12 : 6 en 7

Schriftlezing: Johannes 14 : 15-31
Tekst: Johannes 14 : 16-17 en HC zondag 20