Wijkgids

In deze wijkgids vindt u alle informatie over onze wijk. Om de wijkgids een aantal jaren te kunnen gebruiken, vindt u weinig namen, adressen, telefoonnummers en email-adressen. Deze lijst wordt jaarlijks geactualiseerd en uitgereikt aan het begin van het winterwerkseizoen. Ditzelfde geldt voor het winterwerkrooster.

Zoals u kunt lezen is onze wijk op allerlei manier actief en dat is een goede zaak. In het Koninkrijk van God staat echter niet de activiteit centraal, maar het Woord en het leven daaruit.

Meer en uitgebreidere informatie vindt u in het beleidsplan.