Catechisatie

De doelgroep voor de gewone catechisatie bestaat uit jongeren vanaf 12 jaar. De catechisatielessen zij voornamelijk gericht op de geloofsleer, zoals die door de kerk van Christus is beleden in de belijdenisgeschriften. Vooral de Heidelbergse Catechismus is oriëntatiepunt. De catechisatie heeft voornamelijk het karakter van kennisoverdracht, waarbij ruimte is voor discussie. Actuele ethische onderwerpen, waaronder huwelijk en gezin, en de toerusting tot gemeentelid komen eveneens aan de orde.

De catechisaties worden op maandagavond op de jeugdzolder gegeven.
De tijden zijn als volgt:
– de jeugd van 12 jaar om 18.00
– de jeugd van 13 jaar om 19.00
– de jeugd van 14-15 jaar om 20.00
– de jeugd van 16 jaar en ouder om 21.00