Catechisatie

De doelgroep voor de gewone catechisatie bestaat uit jongeren vanaf 12 jaar. De catechisatielessen zij voornamelijk gericht op de geloofsleer, zoals die door de kerk van Christus is beleden in de belijdenisgeschriften. Vooral de Heidelbergse Catechismus is oriëntatiepunt. De catechisatie heeft voornamelijk het karakter van kennisoverdracht, waarbij ruimte is voor discussie. Actuele ethische onderwerpen, waaronder huwelijk en gezin, en de toerusting tot gemeentelid komen eveneens aan de orde.

De catechisaties worden op maandagavond gegeven. De tijden zijn als volgt:
18.15 – ca. 19.00 uur (12 en 13 jr. / 1e en 2e klas voortgezet onderwijs)
19.15 – ca. 20.00 uur (14 en 15 jr. / 3e en 4e klas voortgezet onderwijs)
20.15 – ca. 21.00 uur (16 jr. / 5e klas voortgezet onderwijs)
21.15 – ca. 22.00 uur (17 jr. en ouder)