Jeugdclub Benjamin

Jeugdclub Benjamin is voor kinderen uit groep 3 en 4 van de basisschool. Het afgelopen seizoen waren er zo’n 20 kinderen actief op deze club. Op de jeugdzolder bij de kerk komen de kinderen eens in de 14 dagen bij elkaar.

De dinsdagavond is de vaste clubavond. We starten om kwart voor zeven en proberen om kwart voor acht weer te stoppen. Soms is het zo gezellig dat de ouders ietsje langer moeten wachten voordat hun kroost weer mee naar huis gaat. De avond bestaat uit een A- en een B-gedeelte. Tijdens het A-gedeelte lezen we een bijbelverhaal en denken we kort na over wat we hebben gelezen. Uiteraard kunnen de kinderen ook vragen stellen. Het B-gedeelte is altijd gezellig. We knutselen iets, of we doen een spel met elkaar. Soms maken we ook iets voor oudere gemeenteleden en we gaan zelfs een keer bij de dominee gezellig wat drinken.

We sluiten het clubseizoen altijd af met een clubreisje. Afhankelijk van de bestemming gaan we met eigen vervoer of met een bus. Dat laatste is natuurlijk super. Op Tweede Kerstdag wordt er in de kerk een kerstviering door de jeugd georganiseerd. De kinderen en jongeren van alle clubs verzorgen dan met muziek en zang een kerstviering voor alle gemeenteleden.

Bianca, Danielle, Femke en Marinus