Hulpgroep ZorgSaam

Samen zorgdragen voor elkaar als gemeente.
Voor diegenen die hulp nodig hebben en waar familie, buren en vrienden geen hulp (meer) kunnen bieden.
Dit kan zijn: naar het ziekenhuis rijden, boodschappen doen, formulieren invullen, licht huishoudelijk werk e.d…
Zorgvraag en aanbod wordt bij elkaar gebracht. Ook kan er financiële ondersteuning worden geboden vanuit de diaconie.

Heeft u hulp nodig? Uw hulpvraag kunt u per mail, via whatsapp of telefonisch indienen.

U kunt zich als vrijwilliger aanmelden. Vul dan dit formulier in. Van harte aanbevolen!

ZorgSaam valt onder de verantwoordelijkheid van de diakenen.

Contactpersonen:
Marieke van der Linden: 06-19628131
Jenny Zwerus: 06-11848657

zorgsaam@wilhelminakerkslikkerveer.nl