De Magneet

Jeugdwerk de Magneet bestaat al ruim 25 jaar. In het voorjaar van 1995 zijn we begonnen op de jeugdzolder, die toen net nieuw was, De doelstelling die we meekregen van de kerkenraad was de jeugd op zaterdagavond een plek te geven, waar gezelligheid hoog in het vaandel moest staan. Dit omdat er in die tijd behoorlijk wat jeugd op andere plekken verbleef, waar men zich zorgen over maakte. Om de twee weken is er in principe een avond, alleen door feestdagen of vakanties kan het wel eens een keer langer duren voordat we weer bij elkaar komen. Het team probeert voor iedere avond een programma te hebben en doet zelf ook actief mee bij wat er dan ook georganiseerd wordt. Dit kan variëren van een quiz tot een thema-avond.

De doelgroep van de Magneet zit in de leeftijdscategorie van 12 tot 16 jaar. Het is leuk om te zien dat de samenstelling van onze groep behoorlijk kan variëren. Sommige seizoenen waren er bijna alleen maar meiden en andere keer weer veel meer jongens. De sfeer die we proberen te creëren is nadrukkelijk niet die van een gewone club of vereniging. Dit omdat de drempel zo laag mogelijk moet zijn. De afgelopen jaren zijn we regelmatig blij verrast door het feit dat sommige bezoekers zelf met ideeën kwamen om een avond in te vullen. Dit ging zelfs zover dat het team daar niets voor hoefde te doen. Kortom creativiteit is zeer welkom.

Ook worden sommige avonden buiten de jeugdzolder georganiseerd. Een strandwandeling of Levend Stratego in een bos scoort altijd goed. Aan het einde van een seizoen proberen we ook altijd een leuke activiteit te bedenken. Bijbel en gebed ontbreken niet. Iedere avond wordt er tijd ingeruimd om een stukje uit de Bijbel te lezen en met behulp van bijvoorbeeld een bijbels dagboek te bespreken. Hierna danken we de Heere voor alles wat Hij ons geeft.
We hopen je snel een keer te ontmoeten op de jeugdzolder.