Kinder Bijbel Klub

De Kinder Bijbel Club is bedoeld als nazorg op de Tentweek voor alle kinderen die in de tent geweest zijn en geen club van een kerk bezoeken. Kinderen van 4 tot en met 13 jaar zijn één keer per maand van harte welkom.

De club is op zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur op de jeugdzolder van de Wilhelminakerk. Voor dit seizoen is dat op: 7 oktober, 4 november, 16 december (Kerstontbijt), 13 januari (Terug-Kom-Dag), 3 februari, 2 maart en 30 maart (Paasontbijt).

Vragen of meer informatie? Neem contact op met Gerda Visser, 06-15277976