Kinder Bijbel Klub

De Kinder Bijbel Klub (KBK) is bedoeld als nazorg op de Tentweek voor alle kinderen die in de tent geweest zijn en geen club van een kerk bezoeken. Kinderen van 4 tot en met 13 jaar zijn één keer per maand van harte welkom.

De KBK is op zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur op de jeugdzolder van de Wilhelminakerk. Voor dit seizoen is dat op: 
1 oktober, 5 november, 10 december (Kerstontbijt), 14 januari (Terug-Kom-Dag), 4 februari, 11 maart en 8 april (Paasontbijt). 

Vragen of meer informatie? Neem contact op met Gerda Visser, 06-15277976