Kerkelijk Contact

Het Kerkelijk Contact is een uitgave van de algemene kerkenraad van de hervormde gemeente Ridderkerk en de kerkenraad van de hervormde gemeente Rijsoord. Het blad verschijnt normaliter om de twee weken. Hierin wordt onder andere de volgende informatie aangeboden: preekbeurten, collecterooster, algemene informatie van de algemene kerkenraad, college van kerkrentmeesters, college van diakenen, centrale zendingscommissie en de centrale evangelisatiecommissie. Verder worden per wijk diverse roosters vermeld, zoals kinderoppas, autodienst, evenals meldingen van ziekte, geboorte, huwelijk, overlijden en dergelijke.

Voor vragen over abonnementen en bezorging:

Wilfred & Monica Appeldoorn
Windmolen 19
2986 TH Ridderkerk

06 27 23 49 40
e-mail: monica.appeldoorn@outlook.com