Internationale samenkomsten

Internationale Samenkomst voor vluchtelingen en statushouders

De Werkgroep Vluchtelingen verzorgt Internationale Samenkomsten, gericht op vluchtelingen en statushouders. De werkgroep bestaat uit de kerken Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer, Hersteld Hervormde Gemeente Ridderkerk, Wilhelminakerk Ridderkerk-Slikkerveer en Singelkerk Ridderkerk. De reden om samenkomsten te organiseren, is dat onze eigen kerkdiensten onvoldoende aansluiten bij deze doelgroep. Zodra gemeenteleden vluchtelingen meenamen naar hun eigen kerken merkten zij hoe moeilijk en intensief het is om anderstaligen bij de dienst te betrekken. Naast de taalbarrières zijn ook de onbekendheid met de Bijbel en christelijk geloof en de culturele verschillen barrières die maken dat de boodschap niet goed overkomt. Alleen door deze barrières weg te nemen, ontstaat er ruimte om de boodschap van Gods Woord over te brengen.

Deze internationale samenkomsten vinden tweewekelijks plaats op zondagmiddag in Ridderkerk-Bolnes. De samenkomsten starten om 16.00 uur in kerkgebouw ‘De Boezemkerk’ aan de Pretoriusstraat 2 te Ridderkerk-Bolnes. Per samenkomst is één van de deelnemende kerken verantwoordelijke, zodat iedere kerk eens per acht weken de samenkomst organiseert. Zie voor het actuele rooster de site: InternationalServiceRidderkerk.nl

Werkgroep vluchtelingen

Lennart Visser
ljvisser@wilhelminakerkslikkerveer.nl
0180-463959

Website International Service Ridderkerk
Facebook International Service Ridderkerk