Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens door de Hervormde Gemeente Ridderkerk (Wijkgemeente Wilhelminakerk). Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de wijkgemeente. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.