Solidariteitskas 2023

Inmiddels is er via de brievenbus een verzoek bezorgd om ook dit jaar bij te dragen aan de Solidariteitskas.
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal € 10,00 per belijdend lid, waarvan € 5,00 wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen wijkgemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage. 
Uw bijdrage ontvangen we graag op ons rekeningnummer NL17 RABO 0385 4470 00 ten name van de Wilhelminakerk onder vermelding van ‘Solidariteitskas 2023’. 

Om het nog gemakkelijker te maken scant u deze QR-code.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! 

Uw ouderlingen-kerkrentmeester, 

Arjan Nugteren (06-45108898) 
Gert Roggeveen (06-44344991)  
Johan Peekstok (06-24592078)  
John van der Linden (06-23814561) 

E-mail: krm@wilhelminakerkslikkerveer.nl