Internationale samenkomsten

Internationale Samenkomst voor vluchtelingen en statushouders De Werkgroep Vluchtelingen heeft de afgelopen maanden gewerkt aan het opstarten van een Internationale Samenkomst, gericht op vluchtelingen en statushouders. De werkgroep bestaat uit de kerken Ger.Gem. Ridderkerk-Slikkerveer,...

Opstap

Vanaf mei 2017 werken we met de methode Opstap van de HGJB. Dit betekent dat de kinderen van 3-6 jaar op hun niveau toegerust worden m.b.v. deze methode. Aan de hand van een Bijbelverhaal,...

Jeugdclub Gideon

Deze club is voor kinderen uit groep 5 en 6 van de basisschool en komt om de twee weken op donderdagavond (19.00-20.00 uur) bij elkaar op de jeugdzolder. Naast een Bijbelverhaal wordt er ook...

Jeugdclub Benjamin

Jeugdclub Benjamin is voor kinderen uit groep 3 en 4 van de basisschool. Het afgelopen seizoen waren er zo’n 20 kinderen actief op deze club. Op de jeugdzolder bij de kerk komen de kinderen...

Jeugdclub Jonathan

Zit jij in groep 7 of 8? Dan ben je van harte uitgenodigd om naar onze club te komen! Wij zijn met onze club één keer in de twee weken gezellig bij elkaar op...

Jeugdclub Shaloom

Jeugdclub Shaloom is bedoeld voor tieners van 12 tot en met 15 jaar. Eens per twee weken komen we op zondagavond na de middagdienst bij elkaar. We eten eerst met elkaar en daarna zingen...

Kinder Bijbel Klub

De Kinder Bijbel Klub (KBK) is bedoeld als nazorg op de tentweek. Voor alle kinderen die in de tent geweest zijn en geen club van een kerk bezoeken. Kinderen van 4 tot en met...

De Magneet

Jeugdwerk de Magneet bestaat al weer bijna 20 jaar. In het voorjaar van 1995 zijn we begonnen op de jeugdzolder, die toen net nieuw was, De doelstelling die we meekregen van de kerkenraad was de...

JV Maranatha

De jeugd heeft de toekomst, wordt vaak gezegd. Daarom is de jeugdvereniging onmisbaar binnen de gemeente. Een keer in de twee weken komen we op zondag na de middagdienst bij elkaar om eerst te...

Catechisatie

De doelgroep voor de gewone catechisatie bestaat uit jongeren vanaf 12 jaar. De catechisatielessen zij voornamelijk gericht op de geloofsleer, zoals die door de kerk van Christus is beleden in de belijdenisgeschriften. Vooral de...