Internationale samenkomsten

Internationale Samenkomst voor vluchtelingen en statushouders De Werkgroep Vluchtelingen verzorgt Internationale Samenkomsten, gericht op vluchtelingen en statushouders. De werkgroep bestaat uit de kerken Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer, Hersteld Hervormde Gemeente Ridderkerk, Wilhelminakerk Ridderkerk-Slikkerveer en Singelkerk...

Opstap

Vanaf mei 2017 werken we met de methode Opstap van de HGJB. Dit betekent dat de kinderen van 3-6 jaar op hun niveau toegerust worden m.b.v. deze methode. Aan de hand van een Bijbelverhaal,...

Jeugdclub Gideon

Deze club is voor kinderen uit groep 5 en 6 van de basisschool en komt om de twee weken op donderdagavond (19.00-20.00 uur) bij elkaar op de jeugdzolder. Naast een Bijbelverhaal wordt er ook...

Jeugdclub Benjamin

Jeugdclub Benjamin is voor kinderen uit groep 3 en 4 van de basisschool. Het afgelopen seizoen waren er zo’n 20 kinderen actief op deze club. Op de jeugdzolder bij de kerk komen de kinderen...

Jeugdclub Jonathan

Zit jij in groep 7 of 8? Dan ben je van harte uitgenodigd om naar onze club te komen! Wij zijn met onze club één keer in de twee weken gezellig bij elkaar op...

Tienerclub Shaloom

Tienerclub Shaloom is bedoeld voor tieners van 12 tot en met 15 jaar. Eens per twee weken komen we op zondag na de middagdienst bij elkaar. We eten eerst met elkaar en daarna zingen...

Kinder Bijbel Klub

De Kinder Bijbel Klub (KBK) is bedoeld als nazorg op de tentweek. Voor alle kinderen die in de tent geweest zijn of met de digitale tentweek hebben meegedaan, en geen club van een kerk...

De Magneet

Jeugdwerk de Magneet bestaat al weer bijna 20 jaar. In het voorjaar van 1995 zijn we begonnen op de jeugdzolder, die toen net nieuw was, De doelstelling die we meekregen van de kerkenraad was de...

JV Maranatha

De jeugd heeft de toekomst, wordt vaak gezegd. Daarom is de jeugdvereniging onmisbaar binnen de gemeente. Een keer in de twee weken komen we op zondag na de middagdienst bij elkaar om eerst te...

Catechisatie

De doelgroep voor de gewone catechisatie bestaat uit jongeren vanaf 12 jaar. De catechisatielessen zij voornamelijk gericht op de geloofsleer, zoals die door de kerk van Christus is beleden in de belijdenisgeschriften. Vooral de...

Jeugdpastoraat

Binnen onze gemeente is er sinds een aantal jaar aandacht voor jeugdpastoraat. Jongens van 14 tot en met 17 jaar en meisjes van 13 tot en met 16 jaar worden gekoppeld aan een Medewerker...

Belijdeniscatechisatie

Elk jaar op Palmzondag is er gelegenheid om belijdenis te doen van het geloof. Daarbij gaat het om het persoonlijk instemmen met het geloof van de kerk van Jezus Christus. We gaan ons daar rond...

Tentweek

  Jaarlijks organiseert onze gemeente een tentweek in het Electropark in Slikkerveer. Deze week is voor alle jeugd in Slikkerveer. Er zijn drie groepen: 4-10 jaar, de 10-13 jaar en de 13+. Voor elke...

Vrouwenkring ‘Bij de Bron’

Jong en oud ontmoet elkaar een keer per 14 dagen bij de geopende Bijbel. We behandelen een bijbelgedeelte naar aanleiding van een bijbelstudie uit de Hervormde Vrouw, waarbij onder andere aan de orde komt...

Huisbijbelkring

Sinds september 2010 zijn er in onze gemeente vier huisbijbelkringen. Op een huisbijbelkring wordt elk jaar een bijbelboek behandeld, aan de hand van een bijbelstudieboekje. Alle vier de kringen behandelen hetzelfde bijbelboek; aan het...

Bijbelkring

Tijdens het winterseizoen wordt een keer per maand een bijbelkring gehouden, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Alle gemeenteleden zijn op deze avonden hartelijk welkom. Het belangrijkste doel is met elkaar de Bijbel te...

Zendingscommissie

Onze gemeente steunt het zendingswerk via de GZB (Gereformeerde ZendingsBond) te Driebergen. De zendingscommissie staat de kerkenraad bij in het werk voor de zending. Hierbij kiest de zendingscommissie de projecten waaraan de inkomsten voor...

Verjaardagsfonds

De gemeente wil bij verjaardagen meeleven met de gemeenteleden via een felicitatie. Alle gemeenteleden ontvangen rond hun verjaardag bezoek van een van de zeven dames die dit werk namens onze gemeente verzorgen. De gemeenteleden...

Boeken- en rommelmarkt

Vanaf juni 2006 wordt er een keer per jaar in en om de kerk de ‘boeken- en rommelmarkt’ gehouden. De markt verstevigt de band binnen de gemeente. Zo’n 70 vrijwilligers, jong en oud, zijn met...

Hervormde Vrouwendienst

De Hervormde Vrouwendienst (HVD) is een groep vrouwen uit de gemeente, die bezoeken brengt aan zieken, alleenstaanden, ouderen (boven de 70 jaar), gemeenteleden die een jubileum hebben te vieren, die gehandicapt zijn of een kindje...

Evangelisatie

De evangelisatieactiviteiten worden binnen de hervormde gemeente van Ridderkerk centraal gecoördineerd en gefinancierd door de Centrale Evangelisatie Commissie. Deze commissie staat onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van...

Website

De ouderlingen-kerkrentmeester dragen zorg voor de inhoud van deze website. De kerkenraad is eindverantwoordelijke. Heeft u opmerkingen of adviezen? U kunt een mailtje sturen naar krm@wilhelminakerkslikkerveer.nl