Voorbeden/Dankzegging

Via de predikant of wijkouderling kan voorbede worden aangevraagd voor de noden en zorgen van gemeenteleden. (De voorbeden worden zoveel mogelijk door de eigen predikant in het gebed tijdens de kerkdienst gedaan.) Verder kan...

Huwelijk

Het huwelijk is een door God gewilde, levenslange, relatie tussen één man en één vrouw. Als gemeenteleden willen trouwen, en zij willen dat dit huwelijk kerkelijk wordt bevestigd en ingezegend, moeten zij dit vroegtijdig...

Heilig avondmaal / censura morum

Het heilig avondmaal is een van de twee sacramenten (het andere sacrament is de heilige doop). Tijdens het heilig avondmaal herdenken we het lijden en het sterven van Jezus Christus door het eten van brood en...

Heilige doop

Het sacrament van de heilige doop wordt in de regel bediend aan de kleine kinderen van de gemeente. De heilige doop is een teken en zegel van het verbond dat de God van Israël...

Overlijden

Ingeval van overlijden van een gemeentelid legt de predikant/pastoraal medewerker en/of wijkouderling een of meerdere rouwbezoeken af. Indien gewenst en mogelijk is, wordt het condoleancebezoek afgesloten met een Bijbelwoord en gebed door de predikant/pastoraal medewerker, ouderling...

(Huis)bezoeken

In onze gemeente bezoeken de wijkouderlingen de gemeenteleden in prinicpe één keer per twee jaar (huisbezoek). Tijdens het huisbezoek wordt gevraagd naar de geestelijke welstand, maar wordt er ook gesproken over materiële zaken en het...