Ridderkerk, 19 november 2020

Beste gemeenteleden,

Na de persconferentie van onze premier, dinsdag 17 november jl., is duidelijk geworden dat een aantal gemeenteactiviteiten kan worden hervat. Het betreft samenkomsten met maximaal 30 aanwezigen, waarbij de 1,5 meter onderlinge afstand in acht wordt genomen en men bij verkoudheidsklachten thuis blijft.

De voortzetting van activiteiten betreft de jeugdvereniging, de (huis)bijbelkring, de mannen-en vrouwenvereniging en de seniorensamenkomst. De catechisanten van 18 jaar en ouder zijn maandag 23 november ook weer van harte welkom.

De kerkenraad is dankbaar dat genoemde samenkomsten rondom Gods Woord weer kunnen plaatsvinden. We wensen een ieder Gods zegen toe.