Ridderkerk, 27 februari 2021

Beste gemeenteleden,

Op basis van de persconferentie van premier Rutte en de informatie van de PKN heeft de kerkenraad zich bezonnen op de verruiming die door de PKN als lichtpuntjes zijn aangereikt.

Hieronder de wijzigingen op een rij.

Catechese
In verband met de openstelling van het middelbaar onderwijs stellen we voor om de catechese maandag 1 maart weer van start te laten gaan. In verband met de avondklok zijn de tijden aangepast.

12-13 jarigen van 18.30-19.00 uur. 15 minuten ventilatie van de zaal.
14-15 jarigen van 19.15-19.45 uur. 15 minuten ventilatie van de zaal.
16 jaar en ouder (ook 18 +; omdat we 1,5 meter handhaven) 20.00-20.30 uur.
Dinsdagavond 2 maart start de belijdeniscatechese in consistoriekamer van 19.00-20.30 uur.

Dit alles met in achtneming van de basisregels.

Kerkdiensten
Met ingang van zondag 28 februari zijn er 30 kerkgangers uitgenodigd, met in achtneming van de basisregels.

Zingen
Als gemeente kunnen we zingen, omdat mensen ruim uit elkaar kunnen zitten

Huwelijksbevestiging
Aanstaande bruidsparen kunnen 30 personen uitnodigen (exclusief medewerkers)

Internationale dienst
Bovenstaande heeft ook een positief effect voor het (onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Wilhelminakerk) organiseren van internationale diensten. Dit kan dan met 30 personen plaatsvinden, met in achtneming van de basisregels.

Bezinning
Woensdag 3 maart is er om 19.30u een digitale bijeenkomst van verootmoediging en gebed in samenwerking met de Ridderkerkse kerken, u kunt deze digitaal volgen via https://www.ggslikkerveer.nl/live/

10 mensen vanuit de Wilhelminakerk mogen zich opgeven om hierbij aanwezig te zijn. Wie het eerst komt die het eerst maalt. U kunt zich opgeven via scriba@wilhelminakerkslikkerveer.nl
Zie voor meer informatie het nieuwsbericht ‘Bijeenkomst van verootmoediging en gebed’.

Biddag & wijziging aanvangstijd
Voor de middagdienst kunt u uw kinderen opgeven bij Leonie Schreuders via mail: Leonieschreuders@outlook.com, op volgorde van binnenkomst.

Voor de avonddienst worden de leden uitgenodigd die aan de beurt zijn. Deze dienst begint om 19.00 uur i.v.m. de avondklok

Clubs
De komende week kunnen de leiding van de clubs zich beraden hoe en wanneer e.e.a. activiteiten worden vorm gegeven. U wordt hier t.z.t. over geïnformeerd door de clubleiding.

Uw kerkenraad