Ridderkerk, 10 oktober 2020

Beste gemeenteleden,

De oplopende cijfers van coronabesmettingen en de beeldvorming die afgelopen dagen rond de kerk is ontstaan heeft onze overheid doen besluiten tot aanpassing van het te voeren beleid. Dit heeft ook zijn effect op het leven van de christelijke gemeente. In het bijzonder treft dit het samenkomen van de gemeente op zondag tijdens de eredienst.
Onze kerk is ook betrokken bij het overleg dat onze overheid heeft met de kerken. Het bestuur van onze kerk informeert de kerkenraden van de plaatselijke (wijk)gemeenten.
Deze ontvangen info vormde het onderwerp van gesprek binnen de kerkenraad.
Op grond hiervan is uw kerkenraad tot het volgende besluit gekomen:

Bezoekersaantal kerkdiensten
De kerkenraad heeft het advies overgenomen om in de maand oktober met maximaal 30 personen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst.
Voor zondag 11 oktober zijn de kerkgangers telefonisch uitgenodigd. Voor de daar op volgende zondagen is er nog overleg over de wijze waarop u en jij voor een kerkdienst zal worden uitgenodigd.
De dienst meemaken kan via deze link https://kerkdienstgemist.nl/stations/45/events

Gemeentezang
Er is geen gemeenschappelijk gemeentezang mogelijk. Vijf gemeenteleden zullen als voorzanger optreden, op 5 meter afstand van de overige aanwezige gemeenteleden.

Opstap en kinderoppas
Zolang slechts 30 gemeenteleden welkom zijn tijdens de kerkdienst zal er geen Opstap en kinderoppas zijn.

Bijeenkomsten anders dan kerkdiensten
De activiteiten van de jeugdclubs, de jeugdvereniging en de catechisaties gaan ‘gewoon’ door.
De (huis)bijbelkring, de vrouwenvereniging en de mannenvereniging kunnen gebruik maken van de grote zaal en de kerk, waarbij maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn en de 1, 5 meter regelgeving etc. strikt in acht dienen te worden genomen.

We ervaren dat er aan het kerkelijk leven wordt geschud. Juist in deze tijd verlang je ernaar elkaar te ontmoeten, je samen te verootmoedigen, Gods Naam aan te roepen en de lofzang gaande te houden. De onderlinge verbondenheid wordt getest.
Hierdoor is het nodig dat we elke dag persoonlijk in de stilte het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Daarnaast klemmen we ons vast aan Gods getuigenis. Hij regeert. Christus, Die dood en graf overwon heeft alle macht. Het loopt Hem niet uit de hand. Wat dat betreft weet Christus’ Kerk zich in goede handen.
Allereerst beoefenen we afhankelijke trouw richting de HEEERE, voorts verstaan we onze verantwoordelijkheid als kerk. Te midden van het hebben van vragen bij genomen beleidsbeslissingen door de overheid en kerk wil uw kerkenraad zorgvuldig handelen, zodat we door ons gedrag voorkomen dat de naam en de eer van God schade berokkend zou worden.

We bevelen elkaar in de zorgende hoede van de HEERE en roepen op om trouw te zijn in de huisgodsdienstoefening en trouw te zijn in het deelnemen aan de digitale kerkdiensten en de (qua omvang beperkte) samenkomsten rondom Gods Woord, zondags en door de weeks.

De genade van de drieënige God zij met u allen.

Uw kerkenraad