Ten opzichte van onderstaand bericht zijn overigens alweer de volgende updates:

 • Oppas weer vanaf 30 augustus (afsluitingsdienst digitale tentweek)
 • Hieronder voor de komende vakantieperiode de indeling voor de diensten. Weet u welkom! Als je als ouder oppast ben je van harte welkom in de dienst waarin je ‘officieel’ niet aan de beurt bent. Op deze manier komen beide aan de beurt. Een zegenrijke zomer gewenst!
  • Zondag 26 juli 2020
   • 09.30 uur Ds. J. van Dijk, Ridderkerk    (O tm Z)                     
   • 16.00 uur ds. R.W. van Mourik, Alblasserdam (A tm N)
  • Zondag 2 augustus 2020
   • 09.30 Ds. Van Spanje, Epe      (A tm N)                    
   • 16.00 uur ds. P. Krijgsman, benthuizen  ( O tm Z)
  • Zondag 9 augustus 2020
   • 10.45 uur prop. A.A. Teeuw    (O tm Z)                    
   • 16.00 uur ds. H. Liefting, Gouda (A tm N)
  • Zondag 16 augustus 2020
   • 09.30 uur ds. G.J. van Beusekom, De Bilt (A tm N)
   • 16.00 uur ds. J. Muller, Bleskensgraaf  (O tm Z)
  • Zondag 23 augustus 2020
   • 09.30 uur ds. B.L.P. Tramper, Oud-Beijerland (O tm Z)
   • 16.00 uur ds. W.J. Westland, Hardinxveld-Giessendam (A tm N)
  • Zondag 30 augustus 2020
   • 09.30 uur ds. J.P.J. Voets – afsluiting tentweek (A tm  N)
   • 16.00 uur ds. J.C. de Groot, Dordrecht (O tm Z)

Beste gemeenteleden,

Het stemt tot dankbaarheid dat de verruiming van de coronamaatregelen een positief effect heeft voor ons gemeente-zijn, met name voor de zondagse erediensten.

Zingen in de dienst
De PKN heeft een rekenmodule ter beschikking gesteld om de mogelijkheid tot gemeentezang te bepalen. Het college van kerkrentmeesters heeft de berekening uitgevoerd en is tot de conclusie gekomen dat ons kerkgebouw gemeentezang toelaat. Vanaf aanstaande zondag zal ook de voorzang weer een plaats krijgen in de eredienst.

Aantal mensen in de dienst
De regelgeving biedt de mogelijkheid om met meer dan 100 personen samen te komen.
Vanaf aanstaande zondag 12 juli is de helft van de gemeente (O t/m Z) welkom in de morgendienst en de andere helft (A t/m N) in de middagdienst.
Jongeren t/m 17 jaar mogen naast elkaar zitten en ook de ouderen van 70+ zijn van harte welkom!
De diakenen zullen bij de ingang van de kerk triëren.

Informeren van de leden
Elke week zal op de website, Facebook en de lijst met mailadressen vermeld worden welk deel van de gemeente in welke dienst welkom is. Dit zal ook wekelijks tijdens de kerkdienst worden afgekondigd.

Gasten
Gasten zijn hartelijk welkom om de diensten van de Wilhelminakerk te bezoeken. We verzoeken hen zich bij de scriba van de gemeente aan te melden (scriba@wilhelminakerkslikkerveer.nl).

Collecte
Vanaf aanstaande zondag zullen de collecten (op aangepaste wijze) bij de uitgang plaatsvinden.

Opstap en oppas
Er zal tot 1 september geen Opstap en oppas zijn, vanaf 1 september starten we ook dit weer op.

We zien er naar uit elkaar weer te ontmoeten in Gods huis en voor Zijn aangezicht. Kom ga met ons!