De ouderlingen-kerkrentmeester dragen zorg voor de inhoud van deze website. De kerkenraad is eindverantwoordelijke.

Heeft u opmerkingen of adviezen? U kunt een mailtje sturen naar krm@wilhelminakerkslikkerveer.nl