Binnen onze gemeente is er sinds een aantal jaar aandacht voor jeugdpastoraat. Jongens van 14 tot en met 17 jaar en meisjes van 13 tot en met 16 jaar worden gekoppeld aan een Medewerker Jeugdpastoraat (MJP’er); meisjes bij vrouwelijke en jongens bij mannelijke MJP’ers. Deze mensen staan gedurende 4 jaar klaar voor de jongeren. Er worden persoonlijke gesprekken gevoerd en er is jaarlijks een gezamenlijke activiteit met andere jongeren. Uiteraard kan dit alleen plaatsvinden als de jongeren het zelf willen; het is dan ook geen verplichting.

Het doel van het jeugdpastoraat is dat de jongere een plek heeft in de gemeente waar hij of zij terecht kan met allerhande vragen/problemen. Ook de gewone dagelijkse dingen zijn bespreekbaar. Dit kan gaan over het geloofsleven of over de kerk, maar ook voor andere zaken proberen de MJP’ers klaar te staan. Op dit moment zijn er vijf MJP’ers werkzaam met allemaal twee tot drie jongeren aan zich gekoppeld. De MJP’ers werken onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en hebben ook een geheimhoudingsverklaring getekend om hiermee te waarborgen dat problemen van jongeren vertrouwelijk worden behandeld. Uiteraard zijn de MJP’ers geen professionele hulpverleners en als de situatie daar om vraagt zal jongeren ook worden geadviseerd hulp te zoeken bij professionele instanties. Tot op heden zijn er positieve ontmoetingen geweest met soms verrassende gesprekken, waarin we mogen zien dat God ook in de harten van jongeren werkt.

Tot eer van Zijn grote Naam!