Internationale Samenkomst voor vluchtelingen en statushouders

De Werkgroep Vluchtelingen heeft de afgelopen maanden gewerkt aan het opstarten van een Internationale Samenkomst, gericht op vluchtelingen en statushouders. De werkgroep bestaat uit de kerken Ger.Gem. Ridderkerk-Slikkerveer, Hersteld Hervormde Gemeente, Wilhelminakerk en Singelkerk. De reden om samenkomsten te organiseren, is gelegen in de ervaring dat onze eigen kerkdiensten onvoldoende aansluiten bij deze doelgroep. Zodra gemeenteleden vluchtelingen meenamen naar hun eigen kerken merkten zij hoe moeilijk en intensief het is om anderstaligen bij de dienst te betrekken. Naast de taalbarrières zijn ook de onbekendheid met de Bijbel en christelijk geloof en de culturele verschillen barrières die maken dat de boodschap niet goed overkomt. Alleen door deze barrières weg te nemen, ontstaat er ruimte om de boodschap van Gods Woord over te brengen.

Deze internationale samenkomst zal tweewekelijks plaatsvinden op zondagmiddag in Ridderkerk. De samenkomsten starten om 16.00 uur in kerkgebouw ‘De Kern’ aan de Stadhouderslaan. Per samenkomst is één van de deelnemende kerken verantwoordelijke, zodat iedere kerk eens per acht weken de samenkomst organiseert.

Mogen wij op u/jou rekenen? Wilt u dit werk ook opdragen in uw gebed?
U / jij kunt zich aanmelden bij ondergetekende.

Alvast hartelijk dank,
Werkgroep vluchtelingen

Lennart Visser
lennartvisser@gmail.com
0180-463959

Jaarplanning 2020 met voorgangers

Website International Service Ridderkerk
Facebook International Service Ridderkerk