De Kinder Bijbel Klub (KBK) is bedoeld als nazorg op de tentweek. Voor alle kinderen die in de tent geweest zijn of met de digitale tentweek hebben meegedaan, en geen club van een kerk bezoeken. Kinderen van 4 tot en met 13 jaar zijn een keer per maand op zaterdag van harte welkom.

De KBK is op zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur op de jeugdzolder van de Wilhelminakerk.

Voor dit seizoen is dat op: 9 oktober, 6 november, 11 december (Kerstontbijt), 8 januari, 5 februari, 12 maart en 2 april (Paasontbijt). 

Vragen of meer informatie?  Neem contact op met Gerda Visser, 06-15277976