De Kinder Bijbel Klub (KBK) is bedoeld als nazorg op de tentweek. Voor alle kinderen die in de tent geweest zijn en geen club van een kerk bezoeken. Kinderen van 4 tot en met 13 jaar worden een keer per maand op zaterdag met open armen ontvangen.
De KBK is op zaterdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur op de jeugdzolder van de Wilhelminakerk. Voor dit seizoen is dat op: 5 oktober, 2 november, 14 december (Kerstontbijt), 1 februari, 7 maart en 4 april (Paasontbijt).