De Kinder Bijbel Klub (KBK) is bedoeld als nazorg op de tentweek. Voor alle kinderen die in de tent geweest zijn en geen club van een kerk bezoeken. Kinderen van 4 tot en met 13 jaar worden een keer per maand op zaterdag met open armen ontvangen.

De KBK is op zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur op de jeugdzolder van de Wilhelminakerk. Voor dit seizoen is dat op: 10 oktober, 7 november, 12 december (Kerstontbijt), 6 februari, 6 maart en 3 april (Paasontbijt).

Uiteraard volgen we op de club de geldende RIVM-richtlijnen.

Vragen of meer informatie? Neem contact op met Gerda Visser, 06-15277976