Wij nodigen u hartelijk uit voor de diensten van a.s. zondag.

Collecten
We vragen u vriendelijk om uw bijdragen via onderstaande rekeningnummers over te maken.
In de kerk wordt er op de gebruikelijke wijze tijdens de dienst gecollecteerd.

  1. Kerkelijk werk (K)
  2. HVD (D)
  3. Wijkfonds (K)

(K): NL17 RABO 0385 447000 t.n.v. Kerkrentmeesters Wilhelminakerk
(D): NL77 RABO 0385 809476 t.n.v. Wilhelminakerk

Orde van dienst

MORGENDIENST

Voorganger: Ds. A. Visser, Harderwijk
Organist: Patrick van der Linden

Pw. 80 : 1 en 8 (voorzang)
Ps. 62 : 1 en 4
Ps. 97 : 1
Ps. 95 : 1, 2, 3 en 4
Wk. 189 : 1, 2, 3 en 5
Ps. 118 : 7 en 14

Schriftlezing: Hebreeën 4
Tekst: Hebreeën 4 : 14-16
Thema: Hou-vast aan Hemelvaart: over een Hogepriester, Die de kroon spant.

MIDDAGDIENST

Voorganger Ds. J.W. Verboom, Groot-Ammers
Organist: Martin Butter

Pw. 81 : 1 en 2 (voorzang)
Ps. 68 : 16
Ps. 21 : 5 en 13
Ps. 111 : 2 en 5
Ps. 110 : 1 en 4
Wk. 190 : 1 en 2

Schriftlezing: Romeinen 8 : 22-39 ; Hebreeën 7 : 25
Tekst: Romeinen 8 : 34
Thema: Christus bidt voor ons

Allen een gezegende zondag gewenst!