Wij nodigen u hartelijk uit voor de diensten van aankomende zondag.


Collecten
We vragen u vriendelijk om uw bijdragen via onderstaande rekeningnummers over te maken.
In de kerk wordt er bij de uitgang gecollecteerd. De collecten zijn bestemd voor:

1. Diaconie (D)
2. Jeugdwerk eigen wijk (K)
3. GZB – fam. Godeschalk (Z)

(K): NL17 RABO 0385 447000 t.n.v. Kerkrentmeesters Wilhelminakerk 
(D): NL77 RABO 0385 809476 t.n.v. Wilhelminakerk
(Z): NL40 RABO 0355 492792 t.n.v. Zendingscommissie Wilhelminakerk

Orde van dienst

MORGENDIENST

Voorganger: Ds. W. van Weelden, Oud-Alblas
Organist: Arjan Kuiper

Gz. 2: 3 – voorzang
Ps. 111: 2
Ps. 119: 19
Ps. 86: 3 en 6
Ps. 145: 3 en 6
Gz. 3: 1

Schriftlezing: Psalm 145, Lukas 1: 57-80
Tekst: Psalm 145: 9

MIDDAGDIENST (15:30)

Voorganger: Prop. J. van Vliet, Uddel
Organist: Jan Peter Teeuw

Ps. 57: 1 en 5 – voorzang
Ps. 43: 3
Ps. 27: 7
Ps. 99: 1 en 8
Gz. 2: 3 en 5
Wk. 428

Schriftlezing: Exodus 40: 34–38, Lukas 1: 26-38
Tekst: Lukas 1: 35

Allen een gezegende zondag gewenst!