Wij nodigen u hartelijk uit voor de diensten van aankomende zondag.


Collecten
We vragen u vriendelijk om uw bijdragen via onderstaande rekeningnummers over te maken.
In de kerk wordt er bij de uitgang gecollecteerd. De collecten van deze dag zijn bestemd voor:

1. Kerkelijk werk (K)
2. Evangelisatie centraal (K)
3. Wijkfonds (K)

Tafelbekers: Stichting ‘Als kanker je raakt’ (D)

(K): NL17 RABO 0385 447000 t.n.v. Kerkrentmeesters Wilhelminakerk 
(D): NL77 RABO 0385 809476 t.n.v. Wilhelminakerk

Orde van dienst

MORGENDIENST

Voorganger: Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
Organist: Patrick van der Linden

Ps. 147: 1 – voorzang
Ps. 116: 10, 11
Ps. 43: 3, 4
Ps. 23: 1, 2
Pw. 23: 3
Wk. 326: 1, 2, 3
Ps. 25: 7
Ps. 52: 7

Schriftlezing: Psalm 23; Johannes 10: 11-18
Tekst: Psalm 23: 5a

MIDDAGDIENST

Voorganger: Ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf
Organist: Martin Butter

Ps. 133: 3 – voorzang
Ps. 62: 1
Ps. 84: 3
Ps. 107: 14
Ps. 105: 22
Ps. 103: 3
Ps. 16: 3

Schriftlezing: Johannes 6:16-21; Johannes 6:22-70

Allen een gezegende zondag gewenst!