Wij nodigen u hartelijk uit om digitaal de diensten van a.s. zondag te volgen.


Collecten
U kunt uw bijdrage aan de collecten via onderstaande rekeningnummers of met een Tikkie overmaken.
In de kerk wordt er bij de uitgang gecollecteerd.

De collecten van deze dag zijn bestemd voor:

1. Kerkelijk werk https://tikkie.me/pay/tlq6fibgm8jpsttbq1o5
2. Evangelisatie https://tikkie.me/pay/u7vd8erqftkacls1de54
3. Wijkfonds https://tikkie.me/pay/7d9mcqcl1qbmolr7cm36

Het bankrekeningnummer van de kerk is
NL17 RABO 0385 447000 t.n.v. Kerkrentmeesters Wilhelminakerk.

Orde van dienst

• MORGENDIENST

Voorganger: Ds. J.P.J. Voets
Organist: Patrick van der Linden

Ps. 51: 1 en 3 – voorzang
Ps. 63: 2
Ps. 63: 3
Pw. 22: 12
Ps. 36: 2
Wk. 327: 2 en 3
Ps. 33: 1
Ps. 33: 10

Schriftlezing: Johannes 21: 1-14

• MIDDAGDIENST

Voorganger: Ds. J.P.J. Voets
Organist: Patrick van der Linden

Ps. 58: 5 en 7 – voorzang
Ps. 26: 2 en 8
Ps. 62: 1
Ps. 62: 5
Ps. 139: 1 en 14
Wk. 58: 1, 2, 3 en 4
Ps. 116: 1 en 7

Schriftlezing: Johannes 21: 1-17

Allen een gezegende zondag gewenst!