Wij nodigen u hartelijk uit om digitaal de diensten van a.s. zondag te volgen.


Collecten
U kunt uw bijdrage aan de collecten via onderstaand rekeningnummer of met een Tikkie overmaken.
(In de kerk wordt er aan de uitgang gecollecteerd.)

De collecten van deze dag zijn bestemd voor:

1. Kerkelijk werk https://tikkie.me/pay/ijl3gjrqr3dvqljnu8u0
2. Diaconie https://tikkie.me/pay/es2cgl71btisghcsmare
3. Wijkfonds https://tikkie.me/pay/fmsfdhm0oesgck4ki9tj

Het bankrekeningnummer van de kerk is
NL17 RABO 0385 447000 t.n.v. Kerkrentmeesters Wilhelminakerk.

Het bankrekeningnummer van de diaconie is
NL77 RABO 0385 809476 t.n.v. Wilhelminakerk.

Orde van dienst

• MORGENDIENST

Voorganger: Ds. J. van Dijk, Ridderkerk
Organist: Patrick van der Linden

Ps. 81: 1 – voorzang
Ps. 65: 1 en 2
Ps. 119: 18
Ps. 95: 2 en 4
Ps. 86: 3 en 6
Ps. 56: 6

Schriftlezing: Hosea 6: 1-6 en Mattheüs 9: 9-13
Tekst: Mattheüs 9: 9-13


• MIDDAGDIENST

Voorganger: Ds. J.P.J. Voets
Organist: Arjan Kuiper

Pw. 112: 1 – voorzang
Ps. 42: 1
Ps. 36: 3
Ps. 86: 5
Wk. 54: 1 en 3
Ps. 145: 3 en 4

Schriftlezing:
Johannes 4: 1-14 en 28-30


Allen een gezegende zondag gewenst!