Wij nodigen u hartelijk uit om digitaal de diensten van a.s. zondag te volgen.


Collecten
U kunt uw bijdrage aan de collecten via onderstaande rekeningnummers of met een Tikkie overmaken.
(In de kerk wordt er aan de uitgang gecollecteerd.)

De collecten van deze dag zijn bestemd voor:

1. Kerkelijk werk https://tikkie.me/pay/8g691b5vl7653ckinluj
2. Diaconie https://tikkie.me/pay/tc3agrn7fsshqf3ru3oc
3. Wijkfonds https://tikkie.me/pay/u5vqsot9l22qjh6qfrfp

Het bankrekeningnummer van de kerk is
NL17 RABO 0385 447000 t.n.v. Kerkrentmeesters Wilhelminakerk.

Het bankrekeningnummer van de diaconie is
NL77 RABO 0385 809476 t.n.v. Wilhelminakerk.

Orde van dienst

• MORGENDIENST

Voorganger: Ds. H.J.P. de Pater, Nieuwegein
Organist: Patrick van der Linden

Ps. 110: 4 – voorzang
Ps. 130: 1, 2
Ps. 119: 3, 8
Wk. 113: 1, 2 en 3
Ps. 62: 1
Ps. 27: 1 en 7

Schriftlezing:
Jesaja 7: 1-17, Mattheüs 1: 18-25


• MIDDAGDIENST

Voorganger: Dhr. T.R. Rietveld, Ridderkerk
Organist: Arjan Kuiper

Ps. 23: 1, 2 en 3 – voorzang
Ps. 43: 3 en 5
Ps. 32: 4
Gz. 3: 4 en 5
Ps. 98: 2
Ps. 68: 2

Schriftlezing:
Lukas 1: 57-80


Allen een gezegende zondag gewenst!