Via de predikant of wijkouderling kan voorbede worden aangevraagd voor de noden en zorgen van gemeenteleden. (De voorbeden worden zoveel mogelijk door de eigen predikant in het gebed tijdens de kerkdienst gedaan.) Verder kan er voor blijde gebeurtenissen gedankt worden tijdens de kerkdienst.