Ingeval van overlijden van een gemeentelid legt de predikant/pastoraal medewerker en/of wijkouderling een of meerdere rouwbezoeken af. Indien gewenst en mogelijk is, wordt het condoleancebezoek afgesloten met een Bijbelwoord en gebed door de predikant/pastoraal medewerker, ouderling of diaken. Als de familie dit wenst, zal voorafgaand aan de begrafenis een rouwdienst worden gehouden, onder leiding van de predikant/pastoraal medewerker, vergezeld van een ouderling van dienst. Rouwdiensten kunnen, naar keuze, worden gehouden in huis, in een rouwcentrum of in de Wilhelminakerk. De liturgie van deze dienst wordt in onderling overleg vastgesteld. De familie kan in een van de eerstvolgende kerkdiensten rouw in het midden van de gemeente en voor Gods aangezicht brengen.