Het huwelijk is een door God gewilde, levenslange, relatie tussen één man en één vrouw. Als gemeenteleden willen trouwen, en zij willen dat dit huwelijk kerkelijk wordt bevestigd en ingezegend, moeten zij dit vroegtijdig aan hun wijkouderling kenbaar maken, zodat afspraken kunnen worden gemaakt over huwelijksgesprek(ken) en trouwdatum. Een of meer huwelijksgesprekken worden gehouden voorafgaand aan de kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk. Deze gesprekken worden gevoerd door de predikant en eventueel een ouderling. (In uitzonderlijke omstandigheden kan een andere predikant dan de eigen wijkpredikant de huwelijksdienst leiden.) De huwelijksdienst draagt het karakter van een zondagse kerkdienst.