Het sacrament van de heilige doop wordt in de regel bediend aan de kleine kinderen van de gemeente. De heilige doop is een teken en zegel van het verbond dat de God van Israël met ons en onze kinderen wil sluiten. Voor hen die niet als kind werden gedoopt, bestaat de mogelijkheid als volwassene gedoopt te worden na het afleggen van openbare geloofsbelijdenis.

De doopdiensten en de momenten van doopaangifte worden in het Kerkelijk Contact bekend gemaakt en worden ook vermeld op deze website. De kerkenraad stelt het op prijs als beide ouders van het te dopen kind (de te dopen kinderen) (zo mogelijk) op de doopzitting komen en het trouwboekje meebrengen.
Tijdens dit ‘doopbezoek’ wordt het doopformulier of een gedeelte ervan doorgenomen en besproken. Daarnaast zullen tijdens dit gesprek persoonlijke zaken aan de orde komen. Uitgangspunt bij de bediening van de doop is dat beide ouders belijdende leden van de gemeente zijn, ofwel dat zij of één van hen het doen van geloofsbelijdenis ernstig overwegen/overweegt.