Het heilig avondmaal is een van de twee sacramenten (het andere sacrament is de heilige doop).
Tijdens het heilig avondmaal herdenken we het lijden en het sterven van Jezus Christus door het eten van brood en het drinken van wijn.
Het avondmaal drukt een verbondenheid met God en met de medegelovigen uit. Het vieren van het heilig avondmaal is voor degenen die eraan deelnemen het voor God en Zijn gemeente belijden van hun geloof in Jezus Christus, die hen door Zijn dood en opstanding van hun zonden gered heeft.

Vier keer per jaar wordt in de morgendienst in alle wijken van de hervormde gemeente van Ridderkerk het heilig avondmaal gevierd.
De zondag daarvoor wordt een voorbereidingsdienst gehouden.  In de voorbereidingsweek vindt er censura morum plaats. Gemeenteleden kunnen tijdens het censura morum mogelijke verhindering voor deelname aan het heilig avondmaal van zichzelf of anderen bespreken met een vertegenwoordiging van de kerkenraad, met de bedoeling die verhindering zo mogelijk weg te nemen.
In de tweede dienst op de avondmaalszondag vindt de dankzegging en nabetrachting plaats. Toegang tot het heilig avondmaal hebben zij, die openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd en op wie geen maatregel van tucht van toepassing is.
In de week voorafgaand aan de viering van het heilig avondmaal is er een uur van bezinning en gebed.