In onze gemeente bezoeken de wijkouderlingen de gemeenteleden in prinicpe één keer per twee jaar (huisbezoek). Tijdens het huisbezoek wordt gevraagd naar de geestelijke welstand, maar wordt er ook gesproken over materiële zaken en het welzijn van de gemeenteleden. Iedere wijkouderling is belast met het toezicht op het geestelijk welzijn van de in zijn wijk wonende gemeenteleden. Daarnaast zijn er ook zogenaamde pastorale bezoeken. Te denken valt onder meer aan verjaardagsbezoek, ziekenbezoek en bezoek bij overlijden van een geliefde. Deze pastorale bezoeken behoren de taak van de wijkouderling en/of predikant. Uiteraard kan daarnaast iedereen die behoefte heeft aan een pastoraal bezoek, contact opnemen met de predikant/wijkouderling. Voor verjaardagsbezoeken geldt dat gemeenteleden die 70 jaar of ouder zijn, op of rond hun verjaardag worden bezocht door een van de dames van de hervormde vrouwendienst.