Belijdeniscatechisatie

Elk jaar op Palmzondag is er gelegenheid om belijdenis te doen van het geloof. Daarbij gaat het om het persoonlijk instemmen met het geloof van de kerk van Jezus Christus. We gaan ons daar rond...

Tentweek

Jaarlijks organiseert onze gemeente een tentweek in het Electropark in Slikkerveer. Deze week is voor alle jeugd in Slikkerveer. Er zijn drie groepen: 4-10 jaar, de 10-13 jaar en de 13+. Voor elke leeftijdscategorie worden er...

Vrouwenkring ‘Bij de Bron’

Jong en oud ontmoet elkaar een keer per 14 dagen bij de geopende Bijbel. We behandelen een bijbelgedeelte naar aanleiding van een bijbelstudie uit de Hervormde Vrouw, waarbij onder andere aan de orde komt...

Huisbijbelkringen

Sinds september 2010 zijn er in onze gemeente vier huisbijbelkringen. Op een huisbijbelkring wordt elk jaar een bijbelboek behandeld, aan de hand van een bijbelstudieboekje. Alle vier de kringen behandelen hetzelfde bijbelboek; aan het begin...

Bijbelkring

Tijdens het winterseizoen wordt een keer per maand een bijbelkring gehouden, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Alle gemeenteleden zijn op deze avonden hartelijk welkom. Het belangrijkste doel is met elkaar de Bijbel te...

Zendingscommissie

Onze gemeente steunt het zendingswerk via de GZB (Gereformeerde ZendingsBond) te Driebergen. De zendingscommissie staat de kerkenraad bij in het werk voor de zending. Hierbij kiest de zendingscommissie de projecten waaraan de inkomsten voor...

Verjaardagsfonds

De gemeente wil bij verjaardagen meeleven met de gemeenteleden via een felicitatie. Alle gemeenteleden ontvangen rond hun verjaardag bezoek van een van de zeven dames die dit werk namens onze gemeente verzorgen. De gemeenteleden...

Boeken- en rommelmarkt

Vanaf juni 2006 wordt er een keer per jaar in en om de kerk de ‘boeken- en rommelmarkt’ gehouden. De markt verstevigt de band binnen de gemeente. Zo’n 70 vrijwilligers, jong en oud, zijn met...

Hervormde Vrouwendienst

De Hervormde Vrouwendienst (HVD) is een groep vrouwen uit de gemeente, die bezoeken brengt aan zieken, alleenstaanden, ouderen (boven de 70 jaar), gemeenteleden die een jubileum hebben te vieren, die gehandicapt zijn of een kindje...