Het winterwerk gaat weer van start. Opnieuw staan we als gemeente aan het begin van een periode van samenkomen rondom Gods Woord. Catechisatie, verenigingen, clubs, maar ook het bezoekwerk, het staat allemaal weer ingepland. Ook dit jaar willen we deze periode samen opstarten.
D.V. vrijdagavond 13, zaterdag 14 en zondag 15 september is het STARTWEEKEND! Zet het in de agenda, neem vrij, verschuif afspraken en zorg dat je er bij bent, we hebben een mooi programma voor jong en oud, maar dat is pas geslaagd als jij er ook bij bent!

Wij zien er naar uit om met zoveel mogelijk gemeenteleden dit startweekend met elkaar te beleven. Bidt u mee dat God het weekend en het winterwerk seizoen zal zegenen?
Als u voor één of meerdere activiteiten in dit weekend vervoer nodig heeft, laat het ons dan weten via het antwoordstrookje of door middel van een telefoontje naar één van de commissieleden.
Hartelijke groeten van het startweekendteam:

Arjan van de Voorde (06-25072518)
Coby Beens (0180-795487)
Hester Lagerwerf (078-6473657)
Heleen Stolk (0180-415419)
Lennart Visser (0180-463959)

VrijdagAVOND – 13 september | strandbezoek Rockanje
18.45 uur verzamelen bij de kerk
19.00 uur vertrekken, dus wees op tijd!
19.45 uur aankomst strand –> Adres: Swinsedreef 26, Rockanje
Voorgaande jaren maakten veel deelnemers op eigen kosten een stop bij de McDonald’s. Dit jaar willen we dat ook doen voor wie wil. Omdat het leuk is als iedereen in hetzelfde restaurant zit, spreken we af bij McDonald’s BARENDRECHT, Van der Waalsweg 21 (want Ridderkerk sluit al om 23.00 uur).
Let op:
– Kinderen tot 12 jaar kunnen alleen onder begeleiding van een ouder mee.
– Wij zorgen voor het kampvuur en nemen naast lekkers te eten/drinken, liedbundels mee!
– Tip: neem zelf een schep mee, er is een prijs voor het mooiste zandkasteel met slotgracht!

ZaterdagMORGEN – 14 september | ontbijt & bezinning
07.45 uur deuren kerk open
08.00 uur start ontbijt
09.00 uur Open Doors + creche en kinderprogramma
Wegens succes herhaald. We mogen eerst samen in dankbaarheid (!) genieten van kraakverse broodjes, gekookt eitje, verse jus d’orange en/of een lekker bakkie thee/koffie. Na de maaltijd zal een spreker van Open Doors ons vertellen over Zuid Korea. Voor de allerkleinsten is er oppas. Voor de kinderen tot ca. 10 jaar is er een kinderprogramma. Er zal een collecte worden gehouden t.b.v. Open Doors.

ZaterdagMIDDAG/AVOND – 14 september | spel, ontspanning, maaltijd
13.45 uur verzamelen bij kerk
14.00 uur vertrekken, dus wees op tijd!
14.30 uur aankomst –> Adres: … NOG IN BEWERKING … 😊
Op nog nader vast te stellen locatie gaan we zaterdagmiddag sportief de strijd aan met elkaar. In teamverband zal er door jong en oud worden gestreden om de eer. Welke spellen we precies gaan doen, blijft nog even een verrassing. Als er een luchtkussen staat, zou ons dat trouwens niet verbazen. Rond 17.00 uur wordt er voor eten gezorgd en we sluiten rond 20.00 uur af. Om de kosten van de locatie en het eten te drukken zal er een “vrijwillige gift”-bus staan.
Bij hevige wind en regen zal het spelprogramma worden verplaatst naar de gymzalen van de Guido de Brès en het eten naar de kerkzaal. Vanaf 12.00 uur zal de definitieve locatie van het programma op de website van de Wilhelminakerk staan.

ZondagMORGEN – 15 september | koffie & lekkers & MuziekSaam
10.45 uur koffie/thee, fris & lekkers
11.15 uur MuziekSaam
12.00 uur afsluiting met gebed
Na de morgendienst willen we met elkaar de preek & de week bespreken onder het genot van koffie/thee, fris en wat lekkers! Dat lekkers wordt ‘gebakken’ door gemeenteleden, een cake, een taart, een soes, een tompouce, een bonbon, maak er iets moois en smaakvols van.
Omstreeks 11.15 uur verplaatsen we ons naar de kerkzaal voor muziek en zang. We zingen tot Gods lof en eer samen enkele liederen, begeleid door diverse muziekinstrumenten. Ook zal er een klein muzikaal intermezzo zijn. Geef je op als je een instrument bespeelt en wilt meespelen!
We sluiten dit startweekend gezamenlijk met dankgebed af, waarna een ieder naar huis kan.

OM TE ONTHOUDEN
Vrijdagavond: 19.00 uur vertrek –> Swinsedreef 26, Rockanje
Zaterdagmorgen: 08.00 uur ontbijt en Open Doors tot ca. 11.00 uur (in de kerk)
Zaterdagmiddag/avond: 14.00 uur vertrek –> … NOG IN BEWERKING …
Zondagmorgen: 09.30 uur kerkdienst, 10.45 uur koffie, 11.15 uur MuziekSaam

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*