Voorbeden/Dankzegging

Via de predikant of wijkouderling kan voorbede worden aangevraagd voor de noden en zorgen van gemeenteleden....

Raised
%
Donors
0

Huwelijk

Het huwelijk is een door God gewilde, levenslange, relatie tussen één man en één vrouw. Als...

Raised
%
Donors
0

Heilige doop

Het sacrament van de heilige doop wordt in de regel bediend aan de kleine kinderen van...

Raised
%
Donors
0

Overlijden

Ingeval van overlijden van een gemeentelid legt de predikant/pastoraal medewerker en/of wijkouderling een of meerdere rouwbezoeken af. Indien...

Raised
%
Donors
0

(Huis)bezoeken

In onze gemeente bezoeken de wijkouderlingen de gemeenteleden in prinicpe één keer per twee jaar (huisbezoek)....

Raised
%
Donors
1