Voorbeden/Dankzegging

Via de predikant of wijkouderling kan voorbede worden aangevraagd voor de noden en zorgen van gemeenteleden. (De voorbeden worden...

Raised
%
Donors
0

Huwelijk

Het huwelijk is een door God gewilde, levenslange, relatie tussen één man en één vrouw. Als gemeenteleden willen trouwen,...

Raised
%
Donors
0

Heilig avondmaal / censura morum

Het heilig avondmaal is een van de twee sacramenten (het andere sacrament is de heilige doop). Tijdens het heilig...

Raised
%
Donors
0

Heilige doop

Het sacrament van de heilige doop wordt in de regel bediend aan de kleine kinderen van de gemeente. De...

Raised
%
Donors
0

Overlijden

Ingeval van overlijden van een gemeentelid legt de predikant/pastoraal medewerker en/of wijkouderling een of meerdere rouwbezoeken af. Indien gewenst en mogelijk...

Raised
%
Donors
0

(Huis)bezoeken

In onze gemeente bezoeken de wijkouderlingen de gemeenteleden in prinicpe één keer per twee jaar (huisbezoek). Tijdens het huisbezoek...

Raised
%
Donors
1