Onze gemeente steunt het zendingswerk via de GZB (Gereformeerde ZendingsBond) te Driebergen. De zendingscommissie staat de kerkenraad bij in het werk voor de zending. Hierbij kiest de zendingscommissie de projecten waaraan de inkomsten voor de zending worden besteed.

De inkomsten voor de zending komen uit:
• opbrengst stamppottenbuffet;
• voorjaarscollecte (envelopje wordt bij de gemeenteleden thuis bezorgd en ook weer opgehaald);
• pinkstercollecte (eerste Pinksterdag), betreft een collecte tijdens de dienst
• najaarscollecte, betreft een collecte tijdens de dienst;
• elke eerste zondag van de oneven maand de offerblokken bij de uitgang;
• deel van de verkoop van boekjes ‘Een handvol koren’;
• vrije giften.

GZB en Deelgenoten
Via het GZB-programma ‘Deelgenoten’ wordt met ingang van 2016 het werk van Mark en Corine Godeschalk in Rwanda ondersteund. Zij zijn in februari bij de GZB in dienst gekomen en zijn gestart met de opleiding en op zondag 29 mei 2016 zijn ze uitgezonden vanuit de Pelgrimmsvaderkerk te Rotterdam. Mark en Corine zullen werkzaam zijn als tropenarts en medisch adviseur. Zij hebben 2 zoontjes, Thijmen en Aron.
Meer informatie over de familie Godeschalk: zie www.gzb.nl/over-gzb/projecten-werkvelden/zendingswerker/?id=1019465

Giften
U kunt uw gift ten behoeve van het werk van de zendingscommissie overmaken naar: NL40 RABO 0355 4927 92 ten name van wijkgemeente Wilhelminakerk inzake zendingscommissie.