De wijkgemeente beschikt over een eigen website, genaamd www.wilhelminakerkslikkerveer.nl Via deze site kunt u onder meer over de volgende informatie beschikken:

  • informatie over de kerkdiensten voor de komende periode;
  • beluisteren en downloaden van kerkdiensten;
  • agenda’s van de verenigingen en clubs;
  • nieuwsberichten, aankondigingen en foto’s van activiteiten.

De ouderlingen-kerkrentmeester dragen zorg voor de inhoud van de website, waarvoor de volledige kerkenraad verantwoordelijk is.