Internationale Samenkomst voor vluchtelingen en statushouders

De Werkgroep Vluchtelingen heeft de afgelopen maanden gewerkt aan het opstarten van een Internationale Samenkomst, gericht op vluchtelingen en statushouders. De werkgroep bestaat uit de kerken Ger.Gem. Ridderkerk-Slikkerveer, Hersteld Hervormde Gemeente, Wilhelminakerk en Singelkerk. De reden om samenkomsten te organiseren, is gelegen in de ervaring dat onze eigen kerkdiensten onvoldoende aansluiten bij deze doelgroep. Zodra gemeenteleden vluchtelingen meenamen naar hun eigen kerken merkten zij hoe moeilijk en intensief het is om anderstaligen bij de dienst te betrekken. Naast de taalbarrières zijn ook de onbekendheid met de Bijbel en christelijk geloof en de culturele verschillen barrières die maken dat de boodschap niet goed overkomt. Alleen door deze barrières weg te nemen, ontstaat er ruimte om de boodschap van Gods Woord over te brengen.

Deze internationale samenkomst zal tweewekelijks plaatsvinden op zondagmiddag in Ridderkerk. De samenkomsten starten 15:30 in kerkgebouw ‘De Kern’ aan de Stadhouderslaan. Per samenkomst is één van de deelnemende kerken verantwoordelijke, zodat iedere kerk eens per acht weken de samenkomst organiseert. U begrijpt dat dit de nodige energie van ons vraagt én de nodige vrijwilligers! Daarom doen wij een oproep aan mensen uit onze gemeente om zich aan te melden om, wanneer de Wilhelminakerk aan de beurt is, deze samenkomsten in goede banen te leiden. Te denken valt aan vrijwilligers voor het vervoer, de muziek, de crèche, de kinderdienst, het ontvangst, en koffie/thee na afloop, voor het samenstellen van de liturgie, etc. De eerste internationale samenkomst is op DV 20 mei, als Wilhelminakerk hebben wij 17 juni onze eerste beurt.

Mogen wij op u/jou rekenen? Wilt u dit werk ook opdragen in uw gebed?
U / jij kan zich aanmelden bij ondergetekende.

Alvast hartelijk dank,
Werkgroep vluchtelingen

Martijn Stolk
stolk.ridderkerk@gmail.com
0180-415419

Jaarrooster 2018

Website International Service Ridderkerk
Facebook International Service Ridderkerk

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*